IX  ETSÜ koroona individuaalturniir naistele 2005

 

 

Eesmärk

populariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste koroonavõistluste kalendrit

Aeg ja koht

võistlus toimub laupäeval, 17. septembril 2005. a. Harju mk Raasiku  vallas Raasiku Rahvamajas (kui Rahvamajas algab saali põranda remont, toimub võistlus ca 200 m eemal Raasiku Põhikoolis) algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.

Juhtimine

võistluse korraldaja on Koroonamänguklubi Peningi

Osavõtjad

osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.

Võistluse läbiviimise kord

mängitakse sõltuvalt osavõtjate arvust kas ring- või  šveitsi süsteemis 4 geimist parem (3:0, 3:1, 2:2 )

Inventar

mängitakse korraldajate poolt antud seibide ja löögiketastega. Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.

Autasustamine

1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Loositakse välja eriauhind. Eriauhinnad on parimale võistlejale Raasiku vallast ning võistluse noorimale osalejale. Autasustatakse parimat noormängijat (sündinud 1987 või hiljem).

Majandamine

iga võistleja osavõtumaks on 30 krooni (noored 10 krooni). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad. Kohapeal avatud väike puhvet.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik Guido Trees tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele ning võistluse züriile, kuhu kuulub 3 esindajat.